Voor Veilig Verkeer Nederland is de zebra een nuttig verkeersteken dat op een goede, maar ook op een verkeerde manier kan worden gebruikt. Zebra's die op een verkeerde plaats liggen of die slecht zijn aangelegd voldoen niet. Maar daarin wijkt een zebra niet af van andere verkeerstekens. Ook een verkeersbord of een verkeerslicht kan verkeerd worden geplaatst of gebruikt. Bovendien wordt een zebra met een bepaald doel aangelegd, namelijk een veilige en vlotte oversteekmogelijkheid creeren voor voetgangers. De zebra is niet meer dan een middel. Als een goede oversteeksituatie ook op een andere manier valt te verwezenlijken dan is dat uiteraard ook prima.

Een zebrapad biedt geen schijnveiligheid. Als de wegbeheerder een zebra goed vormgeeft en op een logische plaats aanlegt zodat voetgangers er graag gebruik van maken, is er geen sprake van een onveilige situatie. Als de wegbeheerder de aanleg van een zebra niet serieus ter hand neemt ontstaat er een onveilige situatie, doordat de voorrangssituatie niet duidelijk is geregeld.

Kern van de zaak is: Is de wegbeheerder bereid voldoende te investeren in een veilige oversteek voor voetgangers. Bovendien moet een zebra goed worden ontworpen. De uitvoering en de lokatie moeten zorgvuldig worden bepaald. Een zebra aanleggen is meer dan het verven van witte strepen. Een slecht ontwerp leidt tot onveiligheid, maar dat is niet te wijten aan de zebra, maar aan de ontwerper.

Het is belangrijk dat de wegbeheerder een beleid ontwikkelt omtrent oversteekplaatsen. Zonder beleid blijft de afweging om wel of geen oversteekplaats aan te leggen gebaseerd op persoonlijke meningen en de waan van de dag. Het ene moment worden de ene argumenten gebruikt en deen andere keer weer andere. Een door de gemeenteraad goedgekeurd beleid moet daar een eind aan maken. Dan pas kan op een objectieve manier naar de materie worden gekeken. Zonder beleid is de voetganger afhankelijk van het beleid op ander terreinen

Volgens de wet moet een zebrapad aan een aantal eisen voldoen, namelijk:
- Een zebra bestaat uit dwars op de weg aangebrachte markering met een breedte van minstens 4 meter, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 meter.
- Bij een zebra wordt (behalve bij verkeerslichten) altijd bord L2 (voetgangersoversteekplaats) geplaatst.

De kleur van de ondergrond is niet vastgelegd. Als de rijbaan van zwart asfalt is, kan een zebrapad bestaan uit witte strepen op een zwarte ondergrond. Om de zebra beter te laten opvallen is het ook toegestaan ter hoogte van de zebra de ondergrond een andere, opvallende kleur te geven, bijvoorbeeld rood. De strepen zijn wel altijd wit. Een oversteekplaats met bijvoorbeeld rood-blauwe strepen is geen officiële zebra. Het kan tot gevaarlijke situaties leiden als automobilisten deze strepen niet herkennen als zebrapad en voetgangers het gevoel hebben dat ze daar wel gebruik maken van een zebra.

In de wet staat nergens beschreven binnen welke afstand het verplicht is bij het oversteken gebruik te maken van een aanwezig zebrapad. Het is dus toegestaan naast een zebrapad over te steken, al is het natuurlijk de vraag hoe verstandig dat is. In de verkeerswet staat dat bestuurders verplicht zijn voetgangers die op een zebrapad oversteken of op het punt staan dat te doen, voor te laten gaan. Hoe deze regel geldt als voetgangers naast de zebra oversteken, is niet volledig helder. Aangezien Veilig Verkeer Nederland zich niet bezighoudt met de handhaving van regels, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de politie in uw gemeente.

Het gebruik van een zebra door fietsers is verboden. Fietsers mogen namelijk geen gebruik maken van voetgangersvoorzieningen zoals stoepen, voetpaden en zebrapaden.

Voetgangers zijn niet verplicht gebruik te maken van een zebrapad. Vroeger bestond het verbod om binnen 30 meter van een zebrapad over te steken. Dat verbod is uit de wet geschrapt. Natuurlijk is het verstandig een zebrapad te gebruiken als deze in de buurt is, maar verplicht is het niet. Gelukkig zijn de meeste voetgangers zo verstandig een kleine omweg te maken als daardoor bij een zebrapad overgestoken kan worden.

In grote lijnen is Veilig Verkeer Nederland van mening dat een zebra een verkeersteken is dat nuttig is als het goed gebruikt wordt. Ongebreidelde toepassing is niet wenselijk, maar afschaffing evenmin. Een zebra moet op een logische plek liggen en goed herkenbaar zijn voor zowel het rijdend verkeer als voor voetgangers.

Veilig Verkeer Nederland vindt voetgangers even belangrijk als fietsers of automobilisten. Als een voetgangersroute een weg met autoverkeer kruist moeten we daar een eerlijke en veilige oplossing voor verzinnen. Goede oversteekplaatsen zijn daarbij onmisbaar.

Veilig Verkeer Nederland vindt het niet goed dat zebrapaden zomaar verwijderd worden. Als dit gebeurt, komen lokale Veilig Verkeer Nederland-afdelingen in actie, al dan niet ondersteund door het Landelijk steunpunt Veilig Verkeer Nederland. Wat wel belangrijk is, is dat niet alleen afdelingen maar ook de burgers hiervoor actie ondernemen, zeker als er geen Veilig Verkeer Nederland-afdeling aanwezig is. Burgers kunnen natuurlijk wel ondersteund worden door het Landelijk steunpunt Veilig Verkeer Nederland.

De strijd om het behoud van zebrapaden is er een die keer op keer weer gevoerd moet worden. Om de zoveel tijd is er wel een gemeente die van plan is deze enige plek waar voetgangers wettelijk beschermd zijn, weg te poetsen. Veilig Verkeer Nederland vindt het belangrijk dat iedereen, jong en oud, veilig aan het verkeer moet kunnen deelnemen. Zebrapaden blijven daarom, wat Veilig Verkeer Nederland betreft, altijd nodig en we zullen ons daarvoor blijven inzetten.
De wet van de Zebra
Materiaal gebruik
Schetsen
The lights
test lampje 1 met tape als omhulsel
test lampje 2
met karton als omhulsel
test lampje 3
met karton als omhulsel met gat bij het drukknopje. deze blijft tapevrij
INSPIRATIE
Verlicht zebrapad in Amsterdam
Een monument in de vorm van een zebrapad ontworpen door Filipe Graça & Hélder Romão.
Dada Design, Opgepast! Overstekend wild, 2007, Hasselt, Groene Boulevard, Koning Boudewijnlaan
Beroemde foto met de Beatles
GESCHIEDENIS ZEBRAPAD
Het zebrapad ontleent zijn naam aan zijn patroon van witte en zwarte stroken, dat doet denken aan een zebra. De eerste officiële voetgangersoversteekplaats met witte en zwarte strepen verscheen in het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober 1951, in Slough. De vormgeving met brede witte en zwarte strepen was de uitkomst van een proef met experimentele markeringen op zo'n duizend locaties in de twee jaar ervoor. Zebrapaden worden in sommige landen nog steeds gemarkeerd met een oranje knipperbol die de automobilisten bij weinig omgevingslicht attent maakt op de aanwezigheid van een voetgangersoversteekplaats. In Nederland gebeurde dit tussen 1957 en 1962.
Gekleurd zebrapad voor homorechten in Utrecht
Het eerste 'Zebra' pad in pompeï